VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Podmienkou účasti na zájazde je uzatvorenie zmluvy o obstaraní zájazdu. Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky Slovakia Incoming s. r. o. uvedené v prílohe zmluvy. Potvrdením zmluvy prehlasujete, že sú Vám tieto informácie a podmienky známe a súhlasíte s nimi.

Zakúpenie zájazdu
Ponúkame Vám na výber niektorý z nasledovných spôsobov zakúpenia si našich zájazdov:
– osobne priamo v našej kancelárii
– elektronickou objednávkou na www.travelisin.sk
– písomnou objednávkou, mailom

Ubytovanie
Typ ubytovania je uvedený pri každom zájazde. Ceny zájazdov sú stanovené na osobu za ubytovanie v dvojlôžkovej izbe. Ak klient požaduje jednolôžkovú izbu, príplatok za ubytovanie je uvedený pri každom zájazde. Ak súhlasí s ubytovaním s iným klientom, cestovná kancelária sa pokúsi nájsť partnera.

Ubytovací poplatok
Väčšina európskych miest postupne zavádza miestny ubytovací poplatok, kde sa vyžaduje, aby ho klient zaplatil v hotovosti po príchode alebo pri odchode z ubytovacieho zariadenia. Jeho výška je rôzna, závisí od triedy ubytovania, prípadne počtu nocí. Spravidla sa môže pohybovať v rozmedzí 0,80 EUR až 6 EUR/noc/osoba. Pretože sa jeho výška môže v jednotlivých mestách počas roka priebežne meniť, konkrétnu výšku v konkrétnom meste sa Vám budeme snažiť uviesť v Pokynoch na zájazd. 

Stravovanie
Pri každom zájazde sú uvedené informácie o rozsahu stravovania. Pri hotelovom ubytovaní sú vždy v cene raňajky. Ak je možnosť doobjednania obedov alebo večere, alebo je zájazd s polpenziou alebo plnou penziou, je uvedené pri konkrétnom zájazde.

Doprava
Letecká doprava je zabezpečovaná formou pravidelných liniek alebo charterových letov renomovaných leteckých spoločností. V dôsledku zaťaženia vzdušných koridorov môže dôjsť k meškaniu letov. Autobusová doprava je zabezpečovaná dopravnými prostriedkami spoľahlivých prepravných spoločností. V prípade účasti nižšieho počtu osôb zabezpečujeme zájazdové autobusy s nižšou kapacitou miest alebo mikrobusom. Odchody autobusov sú z Bratislavy. V prípade účasti minimálne 15 klientov z jedného miesta, je možné autobus pristaviť za poplatok na ktorékoľvek miesto na Slovensku. Počas samotnej prepravy sa uskutočňujú len technické prestávky, ktoré sú ovplyvnené dopravnou situáciou a prepravnými predpismi.

Ceny služieb
Ceny služieb sú uvedené pri každom type zájazdu. Minimálny počet účastníkov pre vypísané poznávacie autobusové zájazdy je stanovený na 30 osôb a pre letecké zájazdy na 10 osôb. V prípade menšieho počtu prihlásených osôb, o možnosti uskutočnenia zájazdu rozhodneme na základe konkrétnych ekonomických ukazovateľov. Informáciu, či sa zájazd uskutoční alebo nie, sa snažíme klientovi oznámiť bez zbytočného odkladu, ale spôsob a priebeh predaja nám to niekedy umožní len v lehote 7 dní pred začiatkom zájazdu.

Ceny vstupov
Ceny uvádzané na www. stránke sú orientačné. Zájazdy sú pripravované s časovým predstihom a preto sa uvedené ceny môžu behom roka zmeniť.

Poistenie
V cene každého zájazdu je zahrnuté poistenie pre prípad insolventnosti organizátora zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. Zároveň Vám za príplatok ku každému zájazdu ponúkame komplexné cestovné poistenie poisťovne Union.