KONTAKT

Slovakia Incoming s.r.o. – CK Travel is IN

Vilová 13
851 02 Bratislava

IČO: 50193856
DIČ: 2120207892

IČ DPH:SK2120207892

Zapísaná v obchodnom registri Okresným súdom Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  109294/B

Banka: VÚB banka Bratislava
Č.účtu: SK3802000000003637492958 

* V prípade riešenia Last-Minute zájazdu musí byť platba evidovaná v deň objednania na účte našej CK. Buď vkladom priamo na akejkoľvek pobočke VÚB banky, alebo prevodom cez IB v prípade, že aj klient má vedený účet vo VÚB banke.