fbpx

Ako objednať

Ak ste sa rozhodli pre niektorý zo zájazdov, máte možnosť si ho rezervovať mailom, telefónom alebo osobne a to oznámením čísla zájazdu, počtu osôb a mena, na ktoré chcete rezerváciu urobiť. Rezervácia je platná 5 kalendárnych dní. Pri predaji posledných miest v zájazde alebo ak je rezervácia urobená menej ako 21 dní pred odchodom, je rezervácia možná maximálne na 24 hodín.

Ak ste sa pre zájazd definitívne rozhodli a máte záujem o záväznú objednávku, máte dve možnosti. V obidvoch prípadoch sa prosím dôkladne oboznámte so „Všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti na zájazdoch Slovakia Incoming s.r.o.“.

Možnosti prihlásenia:

1. VYPLNENÍM ELEKTRONICKEJ ZMLUVY O OBSTARANÍ ZÁJAZDU PRIAMO NA NAŠEJ STRÁNKE
Objednávkový formulár nájdete pod textom zájazdu. Ak sa pod zájazdom nenachádza objednávkový formulár, v takom prípade je pri danom zájazde možné použiť iba klasickú (papierovú) formu objednávky. Elektronická objednávka prebieha v troch krokoch. V prvom kroku si zvolíte želaný termín, v druhom kroku počet osôb a želané služby a v treťom kroku vyplníte údaje o cestujúcich. Následne Vám bude vygenerovaná Zmluva o obstaraní zájazdu, ktorá je plnohodnotnou prihláškou na zájazd a zároveň potvrdením Vášho zaradenia na zájazd. Zmluvu si prosím vytlačte a starostlivo uschovajte.

Zaslaním elektronickej Zmluvy o obstaraní zájazdu je zároveň potrebné zložiť zálohu. Pokyny k úhrade sa Vám zobrazia a zároveň Vám budú zaslané na Vašu emailovú adresu po dokončení procesu elektronickej objednávky.

Pri elektronickej objednávke v súčasnosti ponúkame tieto platobné možnosti:
• priamym vkladom alebo prevodom na účet
• platba prostredníctvom poštovej poukážky

2. VYPLNENÍM KLASICKEJ (PAPIEROVEJ) ZMLUVY O OBSTARANÍ ZÁJAZDU
Prosíme o vyplnenie Zmluvy o obstaraní zájazdu a následné doručenie podpísanejzmluvy na našu adresu. Prosíme o pozorné vyplnenie všetkých údajov. Zmluvu môžete doručiť osobne, poslať poštou na našu adresu Slovakia Incoming s.r.o., Údernícka 3, 851 01 Bratislava, alebo mailom. Po obdržaní Zmluvy o obstaraní zájazdu Vám obratom zašleme nami potvrdenú kópiu Zmluvy s presnou cenovou kalkuláciou.

Zaslaním Zmluvy o obstaraní zájazdu je zároveň potrebné zložiť zálohu vo výške 50 % EUR z ceny zájazdu /osoba. V súčasnosti ponúkame tieto platobné možnosti:

• priamy vklad alebo bankový prevod na náš účet vo VUB banke: SK38 0200 0000 0036 3749 2958. Akovariabilný symbol je potrebné uviesť číslo zájazdu, do popisu alebo účelu platby uviesť meno klienta.

Doplatok je potrebné pri obidvoch spôsoboch objednania uhradiť najneskôr 21 dní pred odchodom zájazdu. Pri objednaní zájazdu menej ako 21 dní pred odchodom, je potrebné uhradiť celú cenu zájazdu. Presné pokyny k zájazdom zasielame cca 7 až 10 dní pred odchodom.

3. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

  1. Objednávateľ má právo obrátiť sa na obstarávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@mattv53.sg-host.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Sme cestovná kancelária, ktorá organizuje zážitkové dovolenky aj poznávacie zájazdy pre malé skupiny a pre ľudí, ktorí uprednostňujú komfort a zážitok.

Menu

Newsletter

Chcete ako prvý vedieť o akciách, špeciálných ponukách a novinkách?

Website made by Gemini Digital LLC.

© Všetky práva vyhradené 2024 Slovakia Incoming s.r.o.